03 lijm voor muurrenovatie en polystyreen

Lijm voor muurrenovatie en polystyreen

 • Gebruiksklare lijm met uitstekende hechting
 • Egaliserende eigenschappen

TOEPASSINGEN

Gebruiksklare witte lijm, met een zeer hoge kleefkracht, bruikbaar:

Voor het verlijmen op alle zuigende ondergronden van:

 • Grondpapier op basis van "vlies" of "non-woven" (zoals bijvoorbeeld Variovlies, Patent) gebruikt bij ondergrond-renovatie of muurrenovatie
 • Wand- en plafondtegels in polystyreen (Styropor ®, Depron ®, Tempex ®, Polycell ®, Frigolith ®)
 • Wand- en plafondtegels met een polystyreenrug
 • Polystyreenfolie (= piepschuimfolie, zoals Climatapis ®, Styropor ®)
 • Grondlaag in kurk of polystyrolschuim
 • Polystyreenfolie met viltkartonnen rug
 • Decoratieve elementen.

Als voorbereiding voor het behangen of het schilderen van gestructureerde ondergronden

zoals o.a. dunne sierpleister (crepi), structuurverven, glasweefselbekleding, ? maar ook beschadigde muren: in dit geval wordt de lijm gebruikt als "plamuurlijm" voor het verlijmen van een wandbekleding op basis van "vlies" of "non-woven" (type Variovlies, Patent). Als eindresultaat krijgt men een effen ondergrond.

VERPAKKINGEN

Emmer van 0.925 kg
Emmer van 4.5 kg
Emmer van 7 kg

EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht : 1.65 kg/l
ph-waarde : 7.5
Verbruik : Afhankelijk van het te verkleven materiaal en de ondergrond tussen 500 en 1000 g/m²
Kleur : Wit
Verwerkingstemperatuur : Niet verwerken onder de +10°C
Grondstof : : Kunststofdispersie zonder weekmakers
Wachttijd : Geen
Open tijd : 25 minuten. Eventuele correcties binnen deze tijd uitvoeren

Volledige droogtijd bedraagt 24 à 48 uur afhankelijk van de kamertemperatuur.

 • De voorschriften inzake verwerking goed in acht nemen.
 • Gebruiksklare dispersielijm met een uitstekende hechting.
 • Makkelijk te verwerken.
 • Bij het gebruik van een lijmkam: de lijm onverdund aanbrengen. Bij het gebruik van een rol, de lijm verdunnen met 5% water.
 • Bestand tegen weekmakers.
 • Egaliserende kwaliteiten, dus bijzonder geschikt voor de renovatie van gestructureerde ondergronden.

De verkregen verlijming is bestand tegen een temperatuur van +60°C. Vochtbestendig.
Opgelet: Perfax Lijm voor Muurrenovatie en Polystyreen is niet geschikt voor verlijmingen buitenshuis en verdraagt geen lange inwerking van water. Niet gebruiken in vochtige ruimten zoals bv. badkamers, keukens, ? Gebruik hiervoor Perfax Universele Wandlijm. Niet ontvlambaar en niet giftig.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Geschikte ondergronden

 • Alle binnenpleisterwerk. Nieuwe pleisterlagen moeten voldoende uitgehard en uitgedroogd zijn.
 • Gipsplaten en gipskarton (bv. Gyproc ®)
 • Asbestcementplaten en beton
 • Houtachtige ondergronden: hout, spaanplaat, meubelplaat, ?
 • Lattenrooster met voldoende brede hechtvlakken voor het bevestigen van plafondtegels .

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vast, glad en vlak zijn en mag niet onderhevig zijn aan opstijgend vocht. De ondergrond dient eveneens licht absorberend te zijn.
Aanwezig behang of wandbekleding verwijderen door deze bij voorkeur eerst met de Perfax Behangperforator te doorprikken. Daarna Perfax Behangafweekmiddel laten inwerken en tenslotte verwijderen met behulp van bij voorbeeld de Perfax Behangafsteker.
Nieuwe kalk of pleisterlagen moeten voldoende uitgedroogd zijn.
Aanwezige acrylaatverven (watergebaseerde verven) mogen absoluut niet afschilferen. Loskomende schilfers verwijderen.

Bij een niet absorberende ondergrond: vooraf schuren en stofvrij maken OF een hechtbrug aanbrengen. Een hechtbrug wordt gevormd door de ondergrond in te strijken met Perfax Lijm voor Muurrenovatie en Polystyreen, waaraan 20% water werd toegevoegd.

Gaten en barsten dienen vooraf gevuld te worden. Dit kan gebeuren met bijvoorbeeld een vulmiddel van Perfax.

Sterk zuigende ondergronden moeten voorbehandeld worden met een primer op basis van water. Deze primer zorgt ervoor dat de absorptiegraad van de muur overal dezelfde is, doch zonder het absorptievermogen volledig te blokkeren.

Uitvoering

De lijm voor gebruik goed roeren.

Bij het gebruik van een lijmkam (nr. B1 of B2 of C1): de lijm onverdund verwerken.
Bij het gebruik van een rol: de lijm verdunnen met 5% water.

Bij het verlijmen van plafondtegels uit polystyreen (Styropor ®) en decoratieve platen met een polystyreen-rugzijde:
De lijm onverdund met een lijmkam (nr. B2) in voldoende mate op de rugzijde van de tegels of platen aanbrengen. Meerdere platen of tegels kunnen gelijktijdig voorbereid worden. Het verkleven zelf moet echter binnen de opentijd (max. 15 à 20 min.) gebeuren. De platen of tegels worden schuivend op hun plaats gebracht.

Bij het verlijmen van een grondlaag:
De lijm met een getande spatel (nr B1) voldoende en gelijkmatig, van boven naar onder, aanbrengen op de muur in baanbreedte. Het gesneden ondergrondpapier in de nog vochtige lijm aanbrengen en met een aanstrijkborstel of soepele spatel bv. de Perfax Behangspatel van boven naar beneden en van het midden naar buiten toe aandrukken. Luchtbellen met behulp van de Perfax Behangspatel of een roller wegwerken.
De afwerking aan plinten, plafond, ? kan haarzuiver uitgevoerd worden met de Perfax Behangliniaal.
Na het kleven van alle soorten ondergrondpapier de droogtijd respecteren (minstens 24 à 48 uur).

Bij het verlijmen van een g rondlaag uit polystyrolschuim:
Deze verlijming kan stotend gebeuren of met overlapping (Nadien de naad snijden).
Voor het behangen wordt een hechtbrug gecreëerd met behulp van Perfax Lijm voor Muurrenovatie en Polystyreen (verdund met 20% water) of wordt een grondpapier aangebracht. Hiermee wordt de hechting van de grondlaag in polystyrolschuim gegarandeerd.
De naden kunnen tenslotte met een dispersie-voegmiddel (bv. Rubson Acrylaat) gevuld worden.

Bij het verlijmen van een grondlaag uit polystyreen met kartonoppervlak:
Deze grondlaag wordt steeds stotend verkleefd. Vooraleer te behangen is het aanbevolen het karton-oppervlak licht voor te bevochtigen. Na het drogen worden de naden met een hiervoor geschikte linnenstrook versterkt en nadien gevuld met 1 van de Porion Vulmiddelen.

Bij het verlijmen van een grondlaag op basis van "vlies" of "non-woven" (bv. Variovlies) op een gestructureerde of te renoveren ondergrond (bv. geverfd glasweefselbehang):
De te renoveren oppervlakken moeten droog, draagkrachtig, stabiel, stof- en vetvrij zijn. De lijm met een lijmkam (nr C1) in baanbreedte, voldoende en gelijkmatig, van boven naar onder, aanbrengen op de ondergrond. Nadien de gesneden grondlaag in de nog vochtige lijm aanbrengen en met een aanstrijkborstel of soepele spatel bv. de Perfax Behangspatel van boven naar beneden, van het midden naar buiten toe aandrukken. Luchtbellen met behulp van de Perfax Behangspatel of een roller wegwerken. De "gevulde" kleefstof werkt egaliserend waardoor een glad eindresultaat ontstaat. Na het respecteren van een voldoende lange droogtijd kan met Perfax Metyl Special + 20% Perfax Vinyl Textiel behangen worden.

OPMERKINGEN

 • Deze lijm is niet geschikt voor het verkleven van ondergrondpapier in een vochtige ruimte bv. keukens, badkamers. Gebruik hiervoor Perfax Universele Wandlijm.
 • Voor licht ondergrondpapier op een glad oppervlak mag deze lijm verdund worden met 5% water en aangebracht worden met een rol.
 • Gereedschap onmiddellijk met water reinigen.
 • Lijmresten onmiddellijk van de wandplaten afwassen.
 • De voorschriften van de wandbekledingsfabrikant in acht nemen.
 • Buiten het bereik van kinderen bewaren.
 • De verpakking na gebruik goed sluiten.
 • Op een koele en vorstvrije plaats bewaren.
 • Niet beneden + 10°C verwerken.