02 parketlijm

Parketlijm

  • Geschikt voor vloer met vloerverwarming
  • Zeer hoge hechtingskracht

TOEPASSINGEN

VOORKOMT KROMTREKKEN

Ook geschikt voor Parket dunner dan 8mm

Voor het verlijmen van mozaïek-, lamel- en massief strokenparket op alle ondergronden, zelfs op hout. Speciaal geschikt voor het verlijmen van exotische parketsoorten. Bruikbaar op ondergronden met vloer-verwarming.

VERPAKKINGEN

Blik 4 kg
Blik 7 kg

EIGENSCHAPPEN

Kleur: licht beige
Leveringsvorm: Viscoos
Soortelijk gewicht: 1,48 kg/l
Temperatuurbestendigheid: tot 50°C
Vlampunt: -5°C
Open tijd: 5 tot 10 minuten
Verbruik: 800 tot 1000 per m²
Eindhechting: Na 3 dagen
Belastbaar: Na 3 dagen

Geschikt voor gebruik op ondergronden met vloerverwarming: bij het verlijmen de vloerverwarming uitschakelen. Na uitharding wordt de verwarming geleidelijk weer aangezet. Zeer hoge begin- en eindhechting. Op alkoholbasis, bevat GEEN water, waardoor kromtrekken wordt voorkomen.

VERWERKING

Voorbereiding van de lijm

Voor gebruik goed roeren.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet vlak, blijvend droog, schoon, scheurvrij, trek- en drukvast en absorberend zijn.
Losse vloerdelen vastzetten (bij voorkeur met schroeven). Vloerverwarming uitschakelen.
Alle onzuiverheden (oude lijmresten, voorstrijk, …) verwijderen.
Spaanplaat vooraf schuren en stofzuigen.

Aanbrengen van de lijm

De lijm voor gebruik goed roeren en met een getande spatel nr. 3 gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Niet meer dan ongeveer 1 m² tegelijk van lijm voorzien. Het parket onmiddellijk schuivend in het kleefstofbed leggen en aankloppen met een rubberen hamer.
Schuren en lakken ten vroegste 3 dagen na het plaatsen (nadat de lijm volledig is afgebonden).
Voorschriften van de parketfabrikant in acht nemen

ATTENTIE

Ontvlambaar. Voorschriften inzake verwerking van brandgevaarlijke producten in acht nemen. Goed ventileren tijdens de werkzaamheden. Verwijdert houden van elke ontstekingsbron. Niet roken.
Bij relatief hoge luchtvochtigheid (max. 65% rel. luchtvochtigheid) geen parket plaatsen. Niet verwerken bij een temperatuur beneden 15°C. Lijmvlekken en gereedschap met terpentijn of benzine verwijderen.
Verpakking na gebruik goed sluiten en bewaren opeen koele, droge en vorstvrije plaats bij een temperatuur tussen 10 en 20°C .